BIG OFF CABALER VIỆT NAM THÁNG 7/2018
MUA BÁN ACC NÊN XFER ĐỂ TRÁNH BỊ LẤY LẠI ACC

Toàn tập về BLENDED RUNES

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn Tân Thủ' bắt đầu bởi vipseavein, 7/2/11.

 1. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,908
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  - Blended Ability là hệ thống mới giúp bạn kích hoạt các khả năng tiềm ẩn, dựa trên hệ thống có sẵn Soul Ability.
  - Blended Runes có rất nhiều loại,nhưng người chơi chỉ được phép sử dụng 3 loại, và trong 3 loại đó, chỉ duy nhất 1 loại được phép kích hoạt.Vì vậy, bạn cần phải lựa chọn khôn ngoan.
  - Blended Runes(BR) được tạo ra tại NPC Flasha ở Bloody Ice bằng cách kết hợp các Essence Runes và Cores ( Upgrade core High), sau khi tạo ra các Blended Runes, bạn cần đủ Ability Points ( điểm Ap, axp) và cores để trang bị chúng.
  - Điểm Ability (Axp) có được sau khi bạn lên lv 120+ bằng cách train, war, dugeon.

  - Dưới đây là 15 loại Blended Runes mà bạn thường gặp:

  [xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|100%x100%]
  {tbody}
  {tr}
  {th=210x20}Blended Rune{/th}
  {th=220x20}Hiệu ứng{/th}
  {th=60x20}Đối tượng{/th}
  {th=80x20}Tỉ lệ kích hoạt{/th}
  {th=90x20}Essence Rune 1{/th}
  {th=20x20}SL{/th}
  {th=60x20}Essence Rune 2{/th}
  {th=20x20}SL{/th}
  {th=40x20}Cores{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {td=150x20}Strike Pray I{/td}
  {td}Attack + 100{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td=90x20}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=150x20}Strike Pray II{/td}
  {td}Attack + 120{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td=90x20}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=150x20}Strike Pray III{/td}
  {td}Attack + 140{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Crushing Fist I{/td}
  {td}Attack + 50{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Crushing Fist II{/td}
  {td}Attack + 60{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Crushing Fist III{/td}
  {td}Attack + 70{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sensibility I{/td}
  {td}Magic Attack + 100{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sensibility II{/td}
  {td}Magic Attack + 120{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sensibility III{/td}
  {td}Magic Attack + 140{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Counter Force I{/td}
  {td}Magic Attack + 50{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Counter Force II{/td}
  {td}Magic Attack + 60{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Counter Force III{/td}
  {td}Magic Attack + 70{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Attack{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sword Dance I{/td}
  {td}Sword Skill Amp. + 10%{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Sword Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sword Dance II{/td}
  {td}Sword Skill Amp. + 12%{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Sword Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sword Dance III{/td}
  {td}Sword Skill Amp. + 14%{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Sword Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sword Pressure I{/td}
  {td}Sword Skill Amp. + 5%{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Sword Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sword Pressure II{/td}
  {td}Sword Skill Amp. + 6%{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Sword Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Sword Pressure III{/td}
  {td}Sword Skill Amp. + 7%{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Sword Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Force Dance I{/td}
  {td}Magic Skill Amp. + 10%{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Force Dance II{/td}
  {td}Magic Skill Amp. + 12%{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Force Dance III{/td}
  {td}Magic Skill Amp. + 14%{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Force Pressure I{/td}
  {td}Magic Skill Amp. + 5%{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Force Pressure II{/td}
  {td}Magic Skill Amp. + 6%{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Force Pressure III{/td}
  {td}Magic Skill Amp. + 7%{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Magic Skill Amp{/td}
  {td}1{/td}
  {td}INT{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Trauma I{/td}
  {td}Additional Damage + 50{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Trauma II{/td}
  {td}Additional Damage + 60{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Trauma III{/td}
  {td}Additional Damage + 70{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Shock I{/td}
  {td}Additional Damage + 25{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Shock II{/td}
  {td}Additional Damage + 30{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Shock III{/td}
  {td}Additional Damage + 35{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}STR{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Hornet Pierce I{/td}
  {td}Additional Damage + 500{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Hornet Pierce II{/td}
  {td}Additional Damage + 600{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Hornet Pierce III{/td}
  {td}Additional Damage + 700{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Velocity I{/td}
  {td}Additional Damage + 250{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Velocity II{/td}
  {td}Additional Damage + 300{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Velocity III{/td}
  {td}Additional Damage + 350{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}10{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Cure I{/td}
  {td}Heal + 100{/td}
  {td}Self{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}HP{/td}
  {td}2{/td}
  {td}HP Absorb Limit Up{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Cure II{/td}
  {td}Heal + 200{/td}
  {td}Self{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}HP{/td}
  {td}2{/td}
  {td}HP Absorb Limit Up{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Cure III{/td}
  {td}Heal + 300{/td}
  {td}Self{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}HP{/td}
  {td}2{/td}
  {td}HP Absorb Limit Up{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Defenseless I{/td}
  {td}Target Defense - 200{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Defense{/td}
  {td}5{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Defenseless II{/td}
  {td}Target Defense - 300{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Defense{/td}
  {td}5{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Defenseless III{/td}
  {td}Target Defense - 400{/td}
  {td}Monster{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Defense{/td}
  {td}5{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Shield Smash I{/td}
  {td}Target Defense - 100{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Defense{/td}
  {td}5{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Shield Smash II{/td}
  {td}Target Defense - 150{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Defense{/td}
  {td}5{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Shield Smash III{/td}
  {td}Target Defense - 200{/td}
  {td}Character{/td}
  {td}1%{/td}
  {td}Defense{/td}
  {td}5{/td}
  {td}DEX{/td}
  {td}3{/td}
  {td}5xUCH{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  - Đặc trưng của Blended Runes:
  • Mỗi BR có mỗi mục tiêu khác nhau, gồm tất cả 3 mục tiêu : [Monster] (quái vật) / [Character] (Kẻ thù_người chơi) / [Self] (bản thân)
  • Mỗi BR có số %N kích hoạt khác nhau, đa số là rất ít ( 1-2%)
  • Người chơi có thể giao dịch với nhau | Bán với cửa hàng với giá 5000alz
  • Chỉ sử dụng tối đa 3 Blended Runes
  • Được tạo ra tại NPC Rune Agent Flasha ở Bloody Ice (50% thành công)
  • Mỗi Blended Runes có mỗi yêu cầu khác nhau về lv, số axp, số core để học.
  - Cách sử dụng Blended Runes:
  • Được trang bị trong tab thứ 2 cùng với hệ thống Rune Essence ( Nhấn U để mở)
  • Blended tự động kích hoạt dựa theo tỷ lệ % của rune.
  • Khi nhấn vào dấu X ở góc trên bên phải của BR, BR đó sẽ được xoá
  • Khi xoá, các Axp và cores sẽ ko thu hồi lại được nữa
  - Cách tạo Blended Runes:
  • Bắt đầu tại NPC: Rune Agent Flasha ( kế ông Core Alchemist ở Bloody Ice)
  • Nhấp vào NPC để hiện ra trang chế tạo BR
  • [​IMG]
  • Khi đủ số lượng 2 loại Rune, cores, alz...và may mắn, bạn đã tạo thành công BR cho riêng mình

  Nguồn : 4rum Playpark, cabal.com
  Chỉnh sửa cuối: 5/7/14
 2. longsg

  longsg Thành Viên

  Tham gia:
  18/10/10
  Bài viết:
  62
  Đã được thích:
  1
  Vậy khi mình học rune này tỉ lệ là bao nhiu % vậy bạn. Được 100% ko,mình nghe có người nói học rune này tỷ lệ 50%,chưa thử nên ko bít được.
 3. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,908
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Mỗi BR có số %N kích hoạt khác nhau, đa số là rất ít ( 1-10%)
  Được tạo ra tại NPC Rune Agent Flasha ở Bloody Ice (50% thành công)

  Tỷ lệ học rune thì 100% là thành công, không miss, nhưng tỷ lệ xuất ra là rất ít, như trên, giả sử mà đc tới 50% thì thực sự cái BR này rất là khủng ^^
 4. zZUnbornZz

  zZUnbornZz Super Moderator Thành viên BQT Ban Điều Hành

  Tham gia:
  13/4/10
  Bài viết:
  2,224
  Đã được thích:
  137
  IGN:
  xLjnk
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Nationless
  100% thành công sao mình nhìn thấy tấm hình cuối có chữ "success rate 50%" @@ update đổi rùi ha ?.?
 5. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,908
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Đó là tỷ lệ craft mà bạn, còn học thì sao mà miss ^^:imdead:
 6. zZUnbornZz

  zZUnbornZz Super Moderator Thành viên BQT Ban Điều Hành

  Tham gia:
  13/4/10
  Bài viết:
  2,224
  Đã được thích:
  137
  IGN:
  xLjnk
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Nationless
  vậy thì bạn kia hỏi tỷ lệ craf rồi ko phải học đâu :leuleu::leuleu: đa số BR thông dụng kích hoạt là 1% zzzz
 7. blueskyrain

  blueskyrain Super Moderator Ban Điều Hành

  Tham gia:
  3/4/10
  Bài viết:
  1,450
  Đã được thích:
  53
  IGN:
  blueskyrain
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  Craft làm gì cho mệt. Cái BR trong agent khoảng 100-200m là có rồi. Nhưng quan trọng là upgrade khá chua. Lên 1 cấp cần khoảng 50 AP với mấy chục cục ngọc đỏ :imdead:.
 8. NgocThai

  NgocThai Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  5/8/14
  Bài viết:
  1,789
  Đã được thích:
  247
  IGN:
  FBLouis
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  cái blenf này vô dụng quá đi war cả trận ko đc chục phát kick hoạt
 9. ZzYoMostzZ

  ZzYoMostzZ Thành Viên

  Tham gia:
  13/7/16
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  IGN:
  ZzYoMostzZ
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  bác nào cho hỏi wiz thì nên học những rune nào là tốt nhất
 10. Trí Thành

  Trí Thành Thành Viên

  Tham gia:
  21/4/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  3
  IGN:
  zippoo
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  Chắc là heal , magic attack , magic amp ,def

Chia sẻ trang này