MUA BÁN ACC NÊN XFER ĐỂ TRÁNH BỊ LẤY LẠI ACC

Chính Thức: Leak thông tin cập nhật tháng 7, update liên tục

Thảo luận trong 'CẬP NHẬT' bắt đầu bởi vipseavein, 22/6/15.

 1. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,909
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Theo thông tin vừa ngóng chiều nay.
  Chúng ta sẽ có bản update mới sắp tới gần (Rất rất gần)
  Các nội dung chính : Sẽ post dần -,-

  - Thay đổi thuộc tính extreme
  Action.jpg

  2. Thêm mới Upgrade Tokens
  (1) Added 3 Upgrade Tokens
  33555309 Upgrade Token (High)
  33555310 Upgrade Token (Highest)
  33555311 Upgrade Token (Chaos)
  (2) Upgrade Tokens can be used to purchase upgraded equipment
  1. When you click on Auto-Register in the upgrade window, the appropriate reinforcement item (core) for each token grade is selected.
  2. If it fails, a penalty is applied
  Success Enchant Level +1
  Enchant Level +2
  Fail Core deleted
  Enchant Level -1
  Enchant Level -2
  Upgrade Token destroyed (deleted)
  3. Can use upgrade items on Upgrade Tokens
  a. Enhanced Core / Superior Core
  b. Enchant Safeguard (doesn’t prevent destruction)
  4. Restrictions
  a. Some items cannot be used on Upgrade Tokens
  - Perfect Cores, Slot Extenders, Option Scroll items, Epic items
  b. Upgrade Tokens cannot be equipped
  c. Cannot proceed with extreme upgrade
  5. Testing data for item purchase
  a. Add test data in in-game Cash Shop on Force Gems tab
  b. Proceed with QA for purchase test

  Thêm mới lớp vũ khí, trang phục, áo choàng cấp cao (Highnest)
  (1) Lớp trang bị này cao hơn lớp Archridium.
  1. Armor
  [xtable=skin1|border:1]
  {tbody}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type - Armor{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  Defense Rate{/td}
  {td}
  HP{/td}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  Defense Rate{/td}
  {td}
  HP{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +324{/td}
  {td}
  +134{/td}
  {td}
  +253{/td}
  {td}
  +504{/td}
  {td}
  +299{/td}
  {td}
  +553{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +346{/td}
  {td}
  +142{/td}
  {td}
  +288{/td}
  {td}
  +526{/td}
  {td}
  +307{/td}
  {td}
  +588{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type - Battle{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  Defense Rate{/td}
  {td}
  HP{/td}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  Defense Rate{/td}
  {td}
  HP{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +275{/td}
  {td}
  +194{/td}
  {td}
  +213{/td}
  {td}
  +455{/td}
  {td}
  +359{/td}
  {td}
  +513{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +293{/td}
  {td}
  +222{/td}
  {td}
  +238{/td}
  {td}
  +473{/td}
  {td}
  +387{/td}
  {td}
  +538{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type - Martial{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  Defense Rate{/td}
  {td}
  HP{/td}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  Defense Rate{/td}
  {td}
  HP{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +207{/td}
  {td}
  +302{/td}
  {td}
  +173{/td}
  {td}
  +387{/td}
  {td}
  +467{/td}
  {td}
  +473{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +220{/td}
  {td}
  +324{/td}
  {td}
  +188{/td}
  {td}
  +400{/td}
  {td}
  +489{/td}
  {td}
  +488{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  1. Weapon
  [xtable=skin1|border:1]
  {tbody}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type – Blade (Great Sword = Below value x 2){/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +230{/td}
  {td}
  +263{/td}
  {td}
  +473{/td}
  {td}
  +410{/td}
  {td}
  +328{/td}
  {td}
  +979{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +240{/td}
  {td}
  +272{/td}
  {td}
  +499{/td}
  {td}
  +420{/td}
  {td}
  +337{/td}
  {td}
  +1005{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type – Katana (Daikatana = Below value x 2){/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +211{/td}
  {td}
  +169{/td}
  {td}
  +591{/td}
  {td}
  +391{/td}
  {td}
  +334{/td}
  {td}
  +1071{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +220{/td}
  {td}
  +169{/td}
  {td}
  +622{/td}
  {td}
  +400{/td}
  {td}
  +343{/td}
  {td}
  +1102{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type – Orb{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +193{/td}
  {td}
  +230{/td}
  {td}
  +499{/td}
  {td}
  +358{/td}
  {td}
  +410{/td}
  {td}
  +979{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +204{/td}
  {td}
  +240{/td}
  {td}
  +525{/td}
  {td}
  +369{/td}
  {td}
  +420{/td}
  {td}
  +1005{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type – Crystal{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +200{/td}
  {td}
  +211{/td}
  {td}
  +591{/td}
  {td}
  +365{/td}
  {td}
  +391{/td}
  {td}
  +1071{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +210{/td}
  {td}
  +220{/td}
  {td}
  +622{/td}
  {td}
  +375{/td}
  {td}
  +400{/td}
  {td}
  +1102{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=colspan:7}
  Type – Chakram{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=rowspan:2}
  Equipment Level{/td}
  {td=colspan:3}
  +0{/td}
  {td=colspan:3}
  +15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Archridium{/td}
  {td}
  +230{/td}
  {td}
  +163{/td}
  {td}
  +591{/td}
  {td}
  +410{/td}
  {td}
  +328{/td}
  {td}
  +1071{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  New equipment{/td}
  {td}
  +240{/td}
  {td}
  +172{/td}
  {td}
  +622{/td}
  {td}
  +420{/td}
  {td}
  +337{/td}
  {td}
  +1102{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  (2) New Epaulet added(Highest level)
  1. Epaulet of Guardian
  [xtable=skin1|border:1]
  {tbody}
  {tr}
  {td}
  Stats{/td}
  {td}
  Value{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  +160{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Critical Rate Resistance{/td}
  {td}
  +10%{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Skill Amp. Resistance{/td}
  {td}
  +10%{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  HP{/td}
  {td}
  +550{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  1. Epaulet of Fighter
  [xtable=skin1|border:1]
  {tbody}
  {tr}
  {td}
  Stats{/td}
  {td}
  Value{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack{/td}
  {td}
  +150{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  +210{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Sword Amp. UP{/td}
  {td}
  +8%{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  HP{/td}
  {td}
  +450{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  1. Epaulet of Sage
  [xtable=skin1|border:1|255x150]
  {tbody}
  {tr}
  {td}
  Stats{/td}
  {td}
  Value{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Magic Attack{/td}
  {td}
  +150{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  +210{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Magic Amp. UP{/td}
  {td}
  +8%{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  HP{/td}
  {td}
  +450{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  Thêm mới cấp độ Extreme upgrade lên tới 6:
  1. Weapon
  [xtable=skin1|border:1|230x@]
  {tbody}
  {tr}
  {td}
  Stats{/td}
  {td}
  +5{/td}
  {td}
  +6{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Attack Rate{/td}
  {td}
  +250{/td}
  {td}
  +300{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  All Attack Up{/td}
  {td}
  +100{/td}
  {td}
  +120{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Accuracy{/td}
  {td}
  +200{/td}
  {td}
  +250{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Critical DMG{/td}
  {td}
  +15%{/td}
  {td}
  +20%{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Penetration{/td}
  {td}
  +40{/td}
  {td}
  +60{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  1. Armor
  [xtable=skin1|border:1|230x@]
  {tbody}
  {tr}
  {td}
  Stats{/td}
  {td}
  +5{/td}
  {td}
  +6{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Defense{/td}
  {td}
  +100{/td}
  {td}
  +120{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Defense Rate{/td}
  {td}
  +150{/td}
  {td}
  +180{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Damage Reduction{/td}
  {td}
  +40{/td}
  {td}
  +50{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  All Skill Amp. UP{/td}
  {td}
  +6%{/td}
  {td}
  +8%{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  Ignore Penetration{/td}
  {td}
  +40{/td}
  {td}
  +60{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]


  Còn nữa :)
  Chỉnh sửa cuối: 30/6/15
  Richy, Huy Khươngonicegirlo thích bài này.
 2. zzzgamozzz

  zzzgamozzz Thành Viên

  Tham gia:
  28/5/11
  Bài viết:
  243
  Đã được thích:
  21
  IGN:
  Merde
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  ♥♥ ơi, ex x2 chỉ số thế thì mấy bố ex 3 4 5 tính ra att gấp rưỡi vk +15 chứ ít gì
 3. IPoseidonI

  IPoseidonI Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  3/4/10
  Bài viết:
  1,012
  Đã được thích:
  48
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  Ex cao lên để clear map 180 đó e :D.
  Ps: khoẻ ko e? Dạo này e làm ở đâu vậy?
 4. Demon_Dance

  Demon_Dance Thành Viên

  Tham gia:
  12/2/15
  Bài viết:
  304
  Đã được thích:
  39
  IGN:
  Demon_Dance
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  ẽx la tiền triệu ôi lại tốn chục triệu ex3 rồi
 5. 80kg

  80kg Thành Viên

  Tham gia:
  26/11/12
  Bài viết:
  440
  Đã được thích:
  120
  Class:
  Warrior
  Quốc Gia:
  Procyon
  Thế này thì các bố lại đua nhau ex =)) thằng mặc set mt +15 bị thằng cầm 2 cây max ex thọt 1 cái lỗ ruột =))
  --- 22/6/15---
  Ah quên các bố FB lại 1 lần nữa sung sướng =))
 6. NgocThai

  NgocThai Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  5/8/14
  Bài viết:
  1,790
  Đã được thích:
  247
  IGN:
  FBLouis
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  đệt full set ex 3 thì bá cmn cháy luôn :))
 7. ComeBack

  ComeBack Thành Viên

  Tham gia:
  2/3/14
  Bài viết:
  520
  Đã được thích:
  75
  IGN:
  LamTuyetBang
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  khá là tiếc set đồ FA roài đấy:))
 8. OLamKhanhChiO

  OLamKhanhChiO Thành Viên

  Tham gia:
  23/5/15
  Bài viết:
  94
  Đã được thích:
  19
  IGN:
  LamKhanhChi
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  thơm cmnr :whistle::whistle::whistle::whistle:
 9. NgocThai

  NgocThai Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  5/8/14
  Bài viết:
  1,790
  Đã được thích:
  247
  IGN:
  FBLouis
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  anh đã thanh lý xong hết mớ đồ rác :))
 10. EmNghiCabalRoi

  EmNghiCabalRoi Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  1,048
  Đã được thích:
  125
  Class:
  Warrior
  Quốc Gia:
  Capella
  Cái này mình cũng dự tính lâu rồi,vì mấy item ex chênh giá cao,up khó và tốn mà công dụng chả ra cái gì.Khó có thể nhận thấy tác dụng.
  Hoạ chăng là lỡ bỏ tiền ra up rồi thì luôn có cảm giác nó mạnh hơn rất nhiều(thế mới đáng đồng tiền):D
  Giờ ngon rồi
 11. Rail

  Rail Thành Viên

  Tham gia:
  29/4/14
  Bài viết:
  96
  Đã được thích:
  16
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  Đại gia sẽ lên siêu nhân, còn nông dân sẽ có 1 cơ số người phá sản :whistle:

  Thằng bạn mới quit game vì xịt cặp kiếm :ROFLMAO:
 12. hanhnn

  hanhnn Thành Viên

  Tham gia:
  12/4/14
  Bài viết:
  869
  Đã được thích:
  88
  IGN:
  Duraxyll
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  xịt extreme 1
 13. Demon_Dance

  Demon_Dance Thành Viên

  Tham gia:
  12/2/15
  Bài viết:
  304
  Đã được thích:
  39
  IGN:
  Demon_Dance
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  ngoc thai cái rì ko rác chuyển sang bên này xài dùm cho đỡ phí nhá nhá nhá nhá nhá
 14. ddnquang

  ddnquang Thành Viên

  Tham gia:
  8/5/14
  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  2
  Class:
  Wizard
  Quốc Gia:
  Capella
  update phát nữa đi vip ui
 15. Underline

  Underline Thành Viên

  Tham gia:
  27/4/10
  Bài viết:
  283
  Đã được thích:
  34
  IGN:
  Underline
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  Rồi vậy Topaz với Red ex2 là hơn MT thường... cũng đáng đồng tiền bát gạo :angrybird13:
 16. hanhnn

  hanhnn Thành Viên

  Tham gia:
  12/4/14
  Bài viết:
  869
  Đã được thích:
  88
  IGN:
  Duraxyll
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  đập được lên ex 2 cũng phá sản khá khá
 17. vietthuong2005

  vietthuong2005 Thành Viên

  Tham gia:
  5/5/13
  Bài viết:
  626
  Đã được thích:
  87
  IGN:
  FallingLove
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  dự là extreme core tăng giá :))
 18. DragonVVVVV

  DragonVVVVV Thành Viên

  Tham gia:
  18/6/13
  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  15
  IGN:
  DragonVVVVV
  Class:
  Warrior
  Quốc Gia:
  Capella
  May quá cái GS đang ex3 @@
 19. bbao_an12

  bbao_an12 Thành Viên

  Tham gia:
  17/6/14
  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  13
  Class:
  Warrior
  Quốc Gia:
  Capella
  @TieuKieu Ơ lycan ex3 về đâu hỡi người :whistle:
 20. Underline

  Underline Thành Viên

  Tham gia:
  27/4/10
  Bài viết:
  283
  Đã được thích:
  34
  IGN:
  Underline
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  Thế này để còn đặt 1 chân vào Tòa tháp băng giá tầng 3 nữa chứ :ROFLMAO:

Chia sẻ trang này