MUA BÁN ACC NÊN XFER ĐỂ TRÁNH BỊ LẤY LẠI ACC

Sự kiện (GSP) Hot - event sinh nhật sắp tới gần.

Thảo luận trong 'SỰ KIỆN GAME' bắt đầu bởi vipseavein, 22/6/15.

 1. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,909
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Bấy lâu mong ngóng, hôm nay ngó được ít thông tin event cho a.e
  Nội dung chính.
  - Event : Collect & Exchange
  1. Thời gian diễn ra sự kiện: Bắt đầu 24/6 (4 tuần)
  2. Đối tượng: Tất cả các gammer server cabal VN - Mercury
  3. Nội dung chính :
   • Bước 1 : Vào các dungeon thu thập Gift Card Blue và Gift Card Red
   • Bước 2 : Dùng Gift Card Blue và Gift Card Red đổi Red Envelop from Yul
   • Bước 3: Mở bánh sinh nhật, kiếm tìm Greeting Card để đổi các vật phẩm cực hot tại Yul
  4. Các items khi mở bánh :

   • [xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|409x836]
    {colgroup}
    {col=410x@}{/col}
    {/colgroup}
    {tbody}
    {tr}
    {td=410x17}Item Name{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Blessing Bead - EXP (100%)[2hour]{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Extreme Core Pocket (Epic){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Extreme Core Pocket (Normal){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Silver Repair Kit{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Mirror of Observation(Silver){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Mirror of Observation(Gold){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Holy Water of Vitality - 3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Holy Water of Resistance(1800s)-3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Holy Water of Fighter(1800s)-3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17} Holy Water of Sage(1800s)-3ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Holy Water of Critical Strike(1800s)-3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17} Pierce Potion (1800s)-3ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Pet Slot Extender (30day){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Fireworks - 1ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Happy Birthday Hood - 1 day{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Happy Birthday Bubble Dialogue - 1day{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}CABAL Birthday ring - 3h{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Minesta Training Book Chapter 28{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Minesta Training Book Chapter 29{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Minesta Training Book Chapter 30{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Minesta Training Book Chapter 31{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Special Explorer's Journal{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Another Ruined Train Card{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}New Frozen Clue{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Ever-heated Hot Lava Stone{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Drei Epaulet of Sage - 1day{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Drei Epaulet of Fighter - 1day{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Drei Epaulet of Guard - 1day{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Astral Bike Card - Pw5 - 1day{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Kred Crytal - 1day{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Ring of Luck +2{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Critical Ring +2{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Protection of Veradrix - 3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Slot Extender(Low){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Slot Extender(Med){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Slot Extender(High){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Superior Odd Circle - 3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Leap of Hero - 3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Summon of Heroes - 3ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Chaos box Weapon{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Chaos box Avatar (Normal){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Piece of Siena's Bracelet{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Birthday Card 2015{/td}
    {/tr}
    {/tbody}
    [/xtable]
  5. Các vật phẩm tại Yul:
   [xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|315x@]
   {colgroup}
   {col=315x@}{/col}
   {/colgroup}
   {tbody}
   {tr}
   {td=315x15} Potion of Luck (100m) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Piece of Siena's Bracelet {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Enchant Safeguard (Highest) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Essence Rune (Accuracy) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Perfect Core (High) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Perfect Core (Highest) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Bike Epic Converter Box (Lv. 3) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Bike Epic Converter Box (Lv. 4) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Weapon Option Scroll (High) - Magic Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Weapon Option Scroll (High) - Sword Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Weapon Option Scroll (High) - Critical Rate {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Weapon Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Weapon Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Weapon Option Scroll (Highest) - Critical Rate {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Armor Option Scroll (High) - Max Critical Rate {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Armor Option Scroll (High) - Magic Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Armor Option Scroll (High) - Sword Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Armor Option Scroll (HighEst) - Max Critical Rate {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Armor Option Scroll (HighEst) - Magic Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Armor Option Scroll (HighEst) - Sword Skill Amp {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Drei Frame Epaulet of Guardian {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Drei Frame Epaulet of Sage {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Drei Frame Epaulet of Fighter {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Archridium Epaulet of Guardian {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Archridium Epaulet of Sage {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Archridium Epaulet of Fighter {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Slot Extender (Highest) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Slot Extender (High) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Astral Bike Card - PW5 (2slot) {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x15} Chaos Talisman +9 {/td}
   {/tr}
   {/tbody}
   [/xtable]


  - Event : Monster
  Nội dung:
  1. Truy tìm Golden Fortune Pig ở các Map
  2. Giết và lượm items
  3. Các items drop khi đánh:
   • Refer to Location_Monster
    [xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|290x@]
    {colgroup}
    {col=290x@}{/col}
    {/colgroup}
    {tbody}
    {tr}
    {td=290x34} Item Name {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17} Blessing Bead - EXP 100% -1hr {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17} Extreme Core Pocket (Normal) - 1ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17} Slot Extender (Low) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Bronze Repair Kit {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Mirror of Observation (Bronze) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Odd Circle -2ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Dodge Amp. Elixer (Lv. 1) -10ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Powerful Elixer (Lv. 1) -10ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Cube of Enchant (Low) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Superior Core (Low) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Enchant Safeguard (Low) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Piece of Siena's Bracelet {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Potion of Luck (100m) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Birthday Card 2015 {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} [Cake Birthday] {/td}
    {/tr}
    {/tbody}
    [/xtable]
   • Fort. Runia, Undead Ground, Forgotten Ruin, Lakeside
    [xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|290x@]
    {colgroup}
    {col=290x@}{/col}
    {/colgroup}
    {tbody}
    {tr}
    {td=290x34} Item Name {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Blessing Bead - EXP 100% {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Extreme Core Pocket (Normal) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Extreme Core Pocket (Rare) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Slot Extender Low {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Slot Extender Medium {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Bronze Repair Kit {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Silver Repair Kit {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Mirror of Observation (Bronze) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Mirror of Observation (Silver) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Odd Circle -5ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Dodge Amp. Elixer (Lv. 2) -10ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Powerful Elixer (Lv. 2) -10ea {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Superior Core (Low) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Superior Core (Medium) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Enchant Safeguard (Low) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Enchant Safeguard (Medium) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Bike Epic Converter Box (Lv. 2) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Essence Rune (Accuracy) {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Birthday Card 2015 {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} [Birthday Box - Cash shop] {/td}
    {/tr}
    {/tbody}
    [/xtable]
   • Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno, Arcane Trace
    [xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|290x@]
    {colgroup}
    {col=290x@}{/col}
    {/colgroup}
    {tbody}
    {tr}
    {td=290x17}Armor Option Scroll (Highest)-Max Critical Rate{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Bike Epic Converter Box (Lv. 3){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Slot Extender(High){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Mirror of Observation (Gold){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Slot Extender(Medium){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Gold Repair Kit{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Silver Repair Kit{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Enchant Safeguard (High){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=290x17} Birthday Card 2015 {/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Extreme Core Pocket (Epic){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Powerful Elixer (Lv. 3) -10ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Dodge Amp. Elixer (Lv. 3) -10ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Extreme Core Pocket (Rare){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Superior Core (High){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Mirror of Observation (Silver){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Superior Core (Medium){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Enchant Safeguard (Medium){/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Blessing Bead - AXP (100%) -1h{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}Superior Odd Circle -5ea{/td}
    {/tr}
    {tr}
    {td=@x17}[Birthday Box - Cash shop]{/td}
    {/tr}
    {/tbody}
    [/xtable]
  4. Ngoài ra: Ở kênh war, sẽ xuất hiện Minsha of Destruction, máu rất nhiều, sẽ là nơi ác liệt nhất event này.
   [xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|290x@]
   {colgroup}
   {col=290x@}{/col}
   {/colgroup}
   {tbody}
   {tr}
   {td=290x17}[Birthday Box - Cash shop]{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Blessing Bead - Utimate (7day){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Happy Birthday Hood (Perm){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Happy Birthday Bubble Dialogue (Perm){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Ring of Luck +3 [Permanent]{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Critical Ring +3 [Permanent]{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Astral Bike Card - Blue [Permanent]{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Astral Bike Card - RW3 [30D]{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Astral Bike Card - RW3 [Permanent]{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Astral Bike Card - Pw5[30D]{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Astral Bike Card - Pw5(Crystal){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=290x17} Birthday Card 2015 {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x19}Enchantment Safeguard (High){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x19}Enchantment Safeguard (Highest){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Blessing Bead - Increased Box Drop Rate (100%)(2h){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Blessing Bead - Increased Box Drop Rate (200%)(2h){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=@x17}Blessing Bead - Increased Box Drop Rate (300%)(2h){/td}
   {/tr}
   {/tbody}
   [/xtable]

  Chúc các bạn 1 mùa sinh nhật ăn nên làm ra :D
  Richy, RauXanh, Huy Khương1 người khác thích bài này.
 2. Demon_Dance

  Demon_Dance Thành Viên

  Tham gia:
  12/2/15
  Bài viết:
  304
  Đã được thích:
  39
  IGN:
  Demon_Dance
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  boc tem co TT truoc ca trang chu v l v l
 3. nngoctrinh

  nngoctrinh Thành Viên

  Tham gia:
  23/8/14
  Bài viết:
  301
  Đã được thích:
  39
  IGN:
  ngoctrinh2005
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  up event toẹt vời, k bán acc nữa
 4. dk0i10

  dk0i10 Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  3/6/13
  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  209
  IGN:
  iToma
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  dự có vài món Epic ra đời tiếp. :)
 5. hieunghia0988

  hieunghia0988 Thành Viên

  Tham gia:
  2/2/12
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  1
  Liệu đi chao EA có drop ??? :sneaky:
 6. Oclenxao

  Oclenxao Thành Viên

  Tham gia:
  20/11/10
  Bài viết:
  336
  Đã được thích:
  30
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
 7. farkky

  farkky Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  16/7/10
  Bài viết:
  3,114
  Đã được thích:
  261
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Procyon
  chém gió ♥♥ tin -_-
 8. ChingChopaChingChopa

  ChingChopaChingChopa Thành Viên

  Tham gia:
  1/3/14
  Bài viết:
  223
  Đã được thích:
  9
  IGN:
  DrowRanger
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  Event ngon :D hợp với nông dân :D :D
 9. daihunghuu

  daihunghuu Thành Viên

  Tham gia:
  17/6/14
  Bài viết:
  116
  Đã được thích:
  16
  IGN:
  Karlyn
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  chém doá rồi :3
 10. NgocThai

  NgocThai Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  5/8/14
  Bài viết:
  1,790
  Đã được thích:
  247
  IGN:
  FBLouis
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  đíu bán acc nữa chơi tiếp :sneaky:
  Huy Khương thích bài này.
 11. OLamKhanhChiO

  OLamKhanhChiO Thành Viên

  Tham gia:
  23/5/15
  Bài viết:
  94
  Đã được thích:
  19
  IGN:
  LamKhanhChi
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  khá nhiều a zai bán acc gỡ bài :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 12. EmNghiCabalRoi

  EmNghiCabalRoi Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  1,048
  Đã được thích:
  125
  Class:
  Warrior
  Quốc Gia:
  Capella
  Lá chủ bài :ROFLMAO:
 13. Lycan Core

  Lycan Core Thành Viên

  Tham gia:
  25/5/15
  Bài viết:
  204
  Đã được thích:
  16
  IGN:
  IMissYouSo
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  Hơ hơ săn heo thôi
  Cho xin cái tọa độ
 14. hanhnn

  hanhnn Thành Viên

  Tham gia:
  12/4/14
  Bài viết:
  869
  Đã được thích:
  88
  IGN:
  Duraxyll
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  rớt cả PW5 crystal mới kinh
  server quốc tế còn chưa có event đẳng cấp nỳ
 15. WTFast

  WTFast Thành Viên

  Tham gia:
  17/1/15
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  3
  IGN:
  HeyBro
  Class:
  Warrior
  Quốc Gia:
  Capella
  event ra hồn đầu tiên thấy coi được
 16. Huy Khương

  Huy Khương Thành Viên

  Tham gia:
  31/10/14
  Bài viết:
  196
  Đã được thích:
  53
  IGN:
  Vexy
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Bạn ơi cho hỏi PW5 với PW5 Crystal khác nhau như thế nào ạ ?
 17. NgocThai

  NgocThai Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  5/8/14
  Bài viết:
  1,790
  Đã được thích:
  247
  IGN:
  FBLouis
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  XÀI RW3 CRYSTAL CHƯA ?
 18. DontAsk

  DontAsk Nhà Tài Trợ Thương Gia CABAL

  Tham gia:
  12/10/10
  Bài viết:
  1,627
  Đã được thích:
  85
  IGN:
  DontAsk
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Chắc lại sắp ca khúc cũ cabal AS là sever test
 19. farkky

  farkky Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  16/7/10
  Bài viết:
  3,114
  Đã được thích:
  261
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Procyon
  cái crystal nó đổi màu theo môi trường ấy mà
 20. hanhnn

  hanhnn Thành Viên

  Tham gia:
  12/4/14
  Bài viết:
  869
  Đã được thích:
  88
  IGN:
  Duraxyll
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  khác nhau mỗi màu sắc thôi

Chia sẻ trang này