MUA BÁN ACC NÊN XFER ĐỂ TRÁNH BỊ LẤY LẠI ACC

Hệ thống đổi WEXP

Thảo luận trong 'CHIA SẺ KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi vipseavein, 5/7/14.

 1. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,909
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Thông tin đầy đủ khi đổi WEXP.


  [xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|90%x@]
  {colgroup}
  {col=132x@}{/col}
  {/colgroup}{colgroup}
  {col=span:2|134x@}{/col}
  {/colgroup}
  {tbody}
  {tr}
  {th=colspan:3|400x20}WEXP đổi lấy EXP{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {th=@x20}Level{/th}
  {th}EXP{/th}
  {th}WEXP{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}50{/td}
  {td=right}243,230{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}51{/td}
  {td=right}257,425{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}52{/td}
  {td=right}271,255{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}53{/td}
  {td=right}284,568{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}54{/td}
  {td=right}297,209{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}55{/td}
  {td=right}309,025{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}56{/td}
  {td=right}319,864{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}57{/td}
  {td=right}329,584{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}58{/td}
  {td=right}338,051{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}59{/td}
  {td=right}346,811{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}60{/td}
  {td=right}355,873{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}61{/td}
  {td=right}365,246{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}62{/td}
  {td=right}374,940{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}63{/td}
  {td=right}384,966{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}64{/td}
  {td=right}395,334{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}65{/td}
  {td=right}406,056{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}66{/td}
  {td=right}417,142{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}67{/td}
  {td=right}428,605{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}68{/td}
  {td=right}440,458{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}69{/td}
  {td=right}452,713{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}70{/td}
  {td=right}465,383{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}71{/td}
  {td=right}478,482{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}72{/td}
  {td=right}492,026{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}73{/td}
  {td=right}506,028{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}74{/td}
  {td=right}520,504{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}75{/td}
  {td=right}535,470{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}76{/td}
  {td=right}550,942{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}77{/td}
  {td=right}566,939{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}78{/td}
  {td=right}583,477{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}79{/td}
  {td=right}600,575{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}80{/td}
  {td=right}618,251{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}81{/td}
  {td=right}636,527{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}82{/td}
  {td=right}655,422{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}83{/td}
  {td=right}674,958{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}84{/td}
  {td=right}695,157{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}85{/td}
  {td=right}716,041{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}86{/td}
  {td=right}737,634{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}87{/td}
  {td=right}759,960{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}88{/td}
  {td=right}783,046{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}89{/td}
  {td=right}806,917{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}90{/td}
  {td=right}831,601{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}91{/td}
  {td=right}857,125{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}92{/td}
  {td=right}883,520{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}93{/td}
  {td=right}910,814{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}94{/td}
  {td=right}939,041{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}95{/td}
  {td=right}968,231{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}96{/td}
  {td=right}1,007,929{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}97{/td}
  {td=right}1,049,254{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}98{/td}
  {td=right}1,092,273{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}99{/td}
  {td=right}1,137,968{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}100{/td}
  {td=right}1,186,526{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}101{/td}
  {td=right}1,238,145{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}102{/td}
  {td=right}1,293,045{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}103{/td}
  {td=right}1,351,458{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}104{/td}
  {td=right}1,413,639{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}105{/td}
  {td=right}1,438,753{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}106{/td}
  {td=right}1,479,947{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}107{/td}
  {td=right}1,551,746{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}108{/td}
  {td=right}1,628,325{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}109{/td}
  {td=right}1,710,043{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}110{/td}
  {td=right}1,797,289{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}111{/td}
  {td=right}1,890,487{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}112{/td}
  {td=right}1,990,097{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}113{/td}
  {td=right}2,096,617{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}114{/td}
  {td=right}2,210,589{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}115{/td}
  {td=right}2,231,185{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}116{/td}
  {td=right}2,356,199{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}117{/td}
  {td=right}2,490,184{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}118{/td}
  {td=right}2,633,868{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}119{/td}
  {td=right}2,788,041{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}120{/td}
  {td=right}2,953,567{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}121{/td}
  {td=right}3,131,387{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}122{/td}
  {td=right}3,322,526{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}123{/td}
  {td=right}3,528,108{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}124{/td}
  {td=right}3,749,355{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}125{/td}
  {td=right}3,821,458{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}126{/td}
  {td=right}4,067,483{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}127{/td}
  {td=right}4,332,744{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}128{/td}
  {td=right}4,618,922{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}129{/td}
  {td=right}4,927,859{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}130{/td}
  {td=right}5,261,573{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}131{/td}
  {td=right}5,622,281{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}132{/td}
  {td=right}6,012,411{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}133{/td}
  {td=right}6,434,632{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}134{/td}
  {td=right}6,891,877{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}135{/td}
  {td=right}7,091,874{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}136{/td}
  {td=right}7,607,666{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}137{/td}
  {td=right}8,167,324{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}138{/td}
  {td=right}8,774,973{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}139{/td}
  {td=right}9,435,158{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}140{/td}
  {td=right}10,152,891{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}141{/td}
  {td=right}10,933,699{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}142{/td}
  {td=right}11,783,685{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}143{/td}
  {td=right}12,709,588{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}144{/td}
  {td=right}13,718,856{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}145{/td}
  {td=right}14,249,736{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}146{/td}
  {td=right}15,405,105{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}147{/td}
  {td=right}16,667,014{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}148{/td}
  {td=right}18,046,210{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}149{/td}
  {td=right}19,554,602{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}150{/td}
  {td=right}19,690,730{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}151{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}152{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}153{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}154{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}155{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}156{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}157{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}158{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}159{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}160{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}161{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}162{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}163{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}164{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}165{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}166{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}167{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}168{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}169{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}170{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}171{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}172{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}173{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}174{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}175{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}176{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}177{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}178{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}179{/td}
  {td=right}20,000,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}180{/td}
  {td=right}21,600,000{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}181{/td}
  {td=right}23,328,000{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}182{/td}
  {td=right}25,194,240{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}183{/td}
  {td=right}27,209,779{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}184{/td}
  {td=right}29,386,561{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}185{/td}
  {td=right}31,737,486{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}186{/td}
  {td=right}34,276,485{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}187{/td}
  {td=right}37,018,604{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}188{/td}
  {td=right}39,980,092{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}189{/td}
  {td=right}43,178,499{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}190{/td}
  {td=right}46,632,779{/td}
  {td=right}200{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {th=colspan:3|@x20}WEXP đổi Honor{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {th=@x20}Honor Class{/th}
  {th=@x20}Honor{/th}
  {th=@x20}WEXP{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20} {/td}
  {td=right}10,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}1{/td}
  {td=right}10,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}2{/td}
  {td=right}16,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}3{/td}
  {td=right}20,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}4{/td}
  {td=right}32,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}5{/td}
  {td=right}40,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}6{/td}
  {td=right}48,000{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}7{/td}
  {td=right}76,800{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}8{/td}
  {td=right}102,400{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}9{/td}
  {td=right}115,200{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}10{/td}
  {td=right}122,880{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}11{/td}
  {td=right}133,120{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}12{/td}
  {td=right}163,840{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}13{/td}
  {td=right}204,800{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}14{/td}
  {td=right}245,760{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}15{/td}
  {td=right}409,600{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}16{/td}
  {td=right}655,360{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}17{/td}
  {td=right}983,040{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}18{/td}
  {td=right}1,310,720{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=right|@x20}19{/td}
  {td=right}2,097,152{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {th=colspan:3|@x20}WEXP đổi thành Skill EXP{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {th=@x20}Skill Rank{/th}
  {th=@x20}Skill EXP{/th}
  {th=@x20}WEXP{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Novice{/td}
  {td=right}9,524{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Apprentice{/td}
  {td=right}20,472{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Regular{/td}
  {td=right}26,352{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Expert{/td}
  {td=right}31,428{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}A. Expert{/td}
  {td=right}36,572{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Master{/td}
  {td=right}42,064{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}A. Master{/td}
  {td=right}48,028{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Grand Master{/td}
  {td=right}54,524{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Completer{/td}
  {td=right}61,584{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td=@x20}Transcender{/td}
  {td=right}69,240{/td}
  {td=right}100{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  File đính kèm ở dưới dùng để tính toán chính xác hơn, chỉ ra đầy đủ hơn khi bạn muốn đổi honor

  Các file đính kèm:

  Đã được chỉnh sửa bởi Điều Hành Viên: 5/7/14

Chia sẻ trang này