BIG OFF CABALER VIỆT NAM THÁNG 7/2018
MUA BÁN ACC NÊN XFER ĐỂ TRÁNH BỊ LẤY LẠI ACC

Chia sẻ : Giới thiệu về warrior

Thảo luận trong 'WARRIOR' bắt đầu bởi vipseavein, 27/4/15.

 1. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,908
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Warrior

  Mang sự hủy diệt tới kẻ thù trong trận chiến với vũ khí hai tay.
  Sinh ra từ lục địa Western Continent, cùng nguồn gốc với Force Shielders.
  Thay vì mang theo một lá chắn, họ sử dụng một thanh kiếm 2 tay khổng lồ với sức mạnh hủy diệt. Nhìn trong dữ dội hơn Force Shielders(FS) với tinh thần hiệp sĩ và luôn theo đuổi chính nghĩa.

  [xtable=skin1]
  {tbody}
  {tr}
  {td}Độ khó{/td}
  {td}★★{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Vũ khí{/td}
  {td}Two Handed Sword, Chain{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Giáp{/td}
  {td}Plate Armor{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  Giới thiệu về Warrior

  Họ có gốc rễ giống như Force Shielders, nhưng tập trung vào việc gây sát thương chứ không chỉ đơn thuần là phòng thủ. Nếu họ đang ở trên chiến trường, họ sẽ làm tăng tình thần của các đồng đội và làm cho kẻ địch phải hoảng sợ. Mọi đế quốc đều không thể thiếu chiến binh quả cảm này.

  Các đặc điểm

  Melee, dealer class với giáp nặng và kiếm hai tay. Kỹ năng vô cùng mạnh mẽ với tốc độ tương đối chậm. Chuyên tấn công AOE. Bởi vì không có khả năng phòng thủ ngoài lớp áo giáp, vì thế chỉ số phòng thủ nói chung là thấp.  Các kỹ năng của Warrior

  [xtable=skin1]
  {tbody}
  {tr}
  {th}Hình{/th}
  {th}Thông tin kỹ năng ( rãnh dịch sau){/th}
  {th}Level{/th}
  {th}Loại{/th}
  {th}MP Tiêu thụ{/th}
  {th}Thời gian tái sử dụng{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Basic Attack
  Attacks the target using a broadsword.{/td}
  {td}1{/td}
  {td}Basic Attack{/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Broadsword Shock
  Ranged attack with shock wave from powerful stroke of a broadsword.{/td}
  {td}1{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td} {/td}
  {td}5{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Bash I
  Powerful downward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}1{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}10{/td}
  {td}1.5{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Thrash I
  Powerful upward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}2{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}7{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusion I
  A powerful blow to the target's leg stuns it for a while and prevents it from concentrating.{/td}
  {td}3{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}25{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Lacerate I
  Rotates and attacks a knocked down target.{/td}
  {td}4{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}8{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Stab I
  Stabs the target with a broadsword, inflicting Bleed. Bleeding can stack up to 5 times.{/td}
  {td}5{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}17{/td}
  {td}3{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Soul Strike I
  A powerful broadsword stroke severely damages the target. The player enters an 'Enhanced Soul' state at a fixed rate.{/td}
  {td}6{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}11{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Savage Roar I
  Increases physical attack of the player and party members with the power of rage.{/td}
  {td}7{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}13{/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Dash
  Instantly advances up to 10m with speed.{/td}
  {td}7{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td} {/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusing Slam I
  Charges to the enemy line to attack and push down nearby enemies.{/td}
  {td}8{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}29{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Heart Strike I
  Powerful, fatal broadsword attack.{/td}
  {td}9{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}21{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Mortal Strike I
  Pulls up a broadsword from the earth to attack the target.{/td}
  {td}10{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}8{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Bash II
  Powerful downward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}11{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}14{/td}
  {td}1.5{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Fierce Gale I
  An attack like fierce gale, dealing damage to multiple targets facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}11{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}8{/td}
  {td}10{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Thrash II
  Powerful upward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}12{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}17{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Devastate I
  Strikes down the target with overwhelming power. Gives the player a set chance of entering a Second Wind state upon each hit.{/td}
  {td}13{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}25{/td}
  {td}12{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Cunning Defense
  Defends with a broadsword attack that confuses the enemy.{/td}
  {td}14{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}21{/td}
  {td}300{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusion II
  A powerful blow to the target's leg stuns it for a while and prevents it from concentrating.{/td}
  {td}15{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}53{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Spiral Slash I
  Slashes a nearby enemy with a broadsword using rotation force.{/td}
  {td}16{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}34{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Lacerate II
  Rotates and attacks a knocked down target.{/td}
  {td}17{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}22{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Stab II
  Stabs the target with a broadsword, inflicting Bleed. Bleeding can stack up to 5 times.{/td}
  {td}18{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}30{/td}
  {td}3{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Soul Strike II
  A powerful broadsword stroke severely damages the target. The player enters an 'Enhanced Soul' state at a fixed rate.{/td}
  {td}19{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}22{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Maelstrom I
  Strikes the target using rotational force. Recharges.{/td}
  {td}20{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}32{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Fierce Gale II
  An attack like fierce gale, dealing damage to multiple targets facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}20{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}22{/td}
  {td}10{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Heart Strike II
  Powerful, fatal broadsword attack.{/td}
  {td}21{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}33{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusing Slam II
  Charges to the enemy line to attack and push down nearby enemies.{/td}
  {td}22{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}43{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Bash III
  Powerful downward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}23{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}25{/td}
  {td}1.5{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Earth Shock I
  Powerfully attacks the knocked down target. Weakens evasion and physical defense with an Unstable Ground Effect.{/td}
  {td}23{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}25{/td}
  {td}14{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Savage Roar II
  Increases physical attack of the player and party members with the power of rage.{/td}
  {td}24{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}17{/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Assault I
  Sword dance deals damage to multiple opponents facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}24{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}12{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Mortal Strike II
  Pulls up a broadsword from the earth to attack the target.{/td}
  {td}25{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}10{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Thrash III
  Powerful upward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}26{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}28{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Sunder Earth I
  Forceful downward broadsword strike to attack the target with ground-shaking shock.{/td}
  {td}26{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}65{/td}
  {td}12{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Lacerate III
  Rotates and attacks a knocked down target.{/td}
  {td}27{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}32{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Sunder Sky I
  Powerful blow, as if slashing the sky.{/td}
  {td}28{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}35{/td}
  {td}8{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusion III
  A powerful blow to the target's leg stuns it for a while and prevents it from concentrating.{/td}
  {td}29{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}80{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Fierce Gale III
  An attack like fierce gale, dealing damage to multiple targets facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}29{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}33{/td}
  {td}10{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Devastate II
  Strikes down the target with overwhelming power. Gives the player a set chance of entering a Second Wind state upon each hit.{/td}
  {td}29{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}30{/td}
  {td}12{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Harsh Training
  Damages the target with a whirlwind of cold. There is a chance of receiving a Pure Frost effect upon each hit.{/td}
  {td}30{/td}
  {td}Lasting Effect{/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Inner Will I
  Increases critical accuracy and critical damage bonus by strengthening Inner Will.{/td}
  {td}31{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}33{/td}
  {td}120{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Stab III
  Stabs the target with a broadsword, inflicting Bleed. Bleeding can stack up to 5 times.{/td}
  {td}32{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}43{/td}
  {td}3{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Spiral Slash II
  Slashes a nearby enemy with a broadsword using rotation force.{/td}
  {td}32{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}37{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Soul Strike III
  A powerful broadsword stroke severely damages the target. The player enters an 'Enhanced Soul' state at a fixed rate.{/td}
  {td}33{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}30{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Assault II
  Sword dance deals damage to multiple opponents facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}33{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}22{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusing Slam III
  Charges to the enemy line to attack and push down nearby enemies.{/td}
  {td}34{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}58{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Bash IV
  Powerful downward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}35{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}33{/td}
  {td}1.5{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Heart Strike III
  Powerful, fatal broadsword attack.{/td}
  {td}35{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}46{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Maelstrom II
  Strikes the target using rotational force.{/td}
  {td}35{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}33{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Frenzy Strike I
  Powerful downward broadsword strike using rotational force.{/td}
  {td}35{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}57{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Savage Roar III
  Increases physical attack of the player and party members with the power of rage.{/td}
  {td}36{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}25{/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Mortal Strike III
  Pulls up a broadsword from the earth to attack the target.{/td}
  {td}37{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}14{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Massacre I
  Lay a powerful strike on multiple enemies facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}37{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}59{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Earth Shock II
  Powerfully attacks the knocked down target. Weakens evasion and physical defense with an Unstable Ground Effect.{/td}
  {td}37{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}34{/td}
  {td}14{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Thrash IV
  Powerful upward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}38{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}36{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Fierce Gale IV
  An attack like fierce gale, dealing damage to multiple targets facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}38{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}43{/td}
  {td}10{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Lacerate IV
  Rotates and attacks a knocked down target.{/td}
  {td}39{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}40{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Devastate III
  Strikes down the target with overwhelming power. Gives the player a set chance of entering a Second Wind state upon each hit.{/td}
  {td}40{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}39{/td}
  {td}12{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Berserker Rage I
  Destroys everything using overwhelming rage.{/td}
  {td}40{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}50{/td}
  {td}300{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusion IV
  A powerful blow to the target's leg stuns it for a while and prevents it from concentrating.{/td}
  {td}41{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}101{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Overpower
  Player can unconditionally use Lacerate with powerful enraged strength.{/td}
  {td}41{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}55{/td}
  {td}120{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Sunder Earth II
  Forceful downward broadsword strike to attack the target with ground-shaking shock.{/td}
  {td}42{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}78{/td}
  {td}12{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Assault III
  Sword dance deals damage to multiple opponents facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}42{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}34{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Sunder Sky II
  Powerful blow, as if slashing the sky.{/td}
  {td}43{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}42{/td}
  {td}8{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Death Blow
  Powerful strike meant to fatally wound the target.{/td}
  {td}43{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}101{/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Stab IV
  Stabs the target with a broadsword, inflicting Bleed. Bleeding can stack up to 5 times.{/td}
  {td}44{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}53{/td}
  {td}3{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Spiral Slash III
  Slashes a nearby enemy with a broadsword using rotation force.{/td}
  {td}44{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}46{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Demoralizing Roar
  Reduces physical attack and attack speed by breaking the enemy's will with an intimidating shout that shakes the ground.{/td}
  {td}44{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}55{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Soul Strike IV
  A powerful broadsword stroke severely damages the target. The player enters an 'Enhanced Soul' state at a fixed rate.{/td}
  {td}45{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}37{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Savage Roar IV
  Increases physical attack of the player and party members with the power of rage.{/td}
  {td}46{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}30{/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Inner Will II
  Increases critical accuracy and critical damage bonus by strengthening Inner Will.{/td}
  {td}46{/td}
  {td}Buff Skill{/td}
  {td}40{/td}
  {td}120{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Bash V
  Powerful downward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}47{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}39{/td}
  {td}1.5{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Confusing Slam IV
  Charges to the enemy line to attack and push down nearby enemies.{/td}
  {td}47{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}71{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Fierce Gale V
  An attack like fierce gale, dealing damage to multiple targets facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}47{/td}
  {td}Trigger Skill{/td}
  {td}49{/td}
  {td}10{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Psychic Scream
  Delivers powerful damage to the target with a Psychic Scream.{/td}
  {td}47{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}139{/td}
  {td}14{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Heart Strike IV
  Powerful, fatal broadsword attack.{/td}
  {td}48{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}54{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Maelstrom III
  Strikes the target using rotational force.{/td}
  {td}48{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}39{/td}
  {td}30{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Earth Shock III
  Powerfully attacks the knocked down target. Weakens evasion and physical defense with an Unstable Ground Effect.{/td}
  {td}49{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}41{/td}
  {td}14{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Massacre II
  Lay a powerful strike on multiple enemies facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}49{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}91{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Frenzy Strike II
  Powerful downward broadsword strike using rotational force.{/td}
  {td}49{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}70{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Thrash V
  Powerful upward broadsword strike to attack the target.{/td}
  {td}50{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}41{/td}
  {td}1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Mortal Strike IV
  Pulls up a broadsword from the earth to attack the target.{/td}
  {td}50{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}16{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Assault IV
  Sword dance deals damage to multiple opponents facing within 5m of the caster.{/td}
  {td}50{/td}
  {td}Consecutive Skill{/td}
  {td}42{/td}
  {td}9{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Annihilation Strike
  Rotates and powerfully lifts a pushed target.{/td}
  {td}50{/td}
  {td}Attack Skill{/td}
  {td}105{/td}
  {td}7{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  Chỉnh sửa cuối: 27/4/15
  longdgs2, TinhlnhWhiteRose thích bài này.
 2. cpuitanium

  cpuitanium Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  20/2/13
  Bài viết:
  1,214
  Đã được thích:
  152
  IGN:
  UyenChi
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Thay cái skill tiếng Anh bằng tiếng Việt nào
 3. dk0i10

  dk0i10 Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  3/6/13
  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  209
  IGN:
  iToma
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  Atk skill là skill đánh.
  Cont skill là combo.
  Buff thì ...
  Wa vẫn chủ đạo buff atk với vài skill strike đown. Vẫn ki hiểu cái "power with rage", rage là ở đây chả lẽ nhu GL.
 4. BloodEmo

  BloodEmo Thành Viên

  Tham gia:
  23/6/11
  Bài viết:
  725
  Đã được thích:
  31
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  giống description tào lao cho skill hơn là rage system
  dash hồi 30s, nản v~
 5. dk0i10

  dk0i10 Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  3/6/13
  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  209
  IGN:
  iToma
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  Dash 10m mà lị :D
 6. Oclenxao

  Oclenxao Thành Viên

  Tham gia:
  20/11/10
  Bài viết:
  336
  Đã được thích:
  30
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Nghe bảo WA dmg có thể gấp đôi FS ^^
 7. Tinhlnh

  Tinhlnh Thành Viên

  Tham gia:
  21/1/15
  Bài viết:
  256
  Đã được thích:
  17
  IGN:
  TieuKaKa
  Class:
  Wizard
  Quốc Gia:
  Procyon
  bảng skill dài thoàng mà nhìn hình cứ thấy gióng giống nhau @@
 8. BloodEmo

  BloodEmo Thành Viên

  Tham gia:
  23/6/11
  Bài viết:
  725
  Đã được thích:
  31
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  có mấy cái là skill up lv ấy
 9. hanhnn

  hanhnn Thành Viên

  Tham gia:
  12/4/14
  Bài viết:
  869
  Đã được thích:
  88
  IGN:
  Duraxyll
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  I II III IV chắc chặn là úp lờ vê rùi
 10. ChingChopaChingChopa

  ChingChopaChingChopa Thành Viên

  Tham gia:
  1/3/14
  Bài viết:
  223
  Đã được thích:
  9
  IGN:
  DrowRanger
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  Kiểu combo y hệt AION thôi, NPH cũng chẳng ngại thừa nhận cabal 2 thừa hưởng nhiều từ AION -__-:cautious:
 11. WhiteRose

  WhiteRose Thành Viên

  Tham gia:
  1/12/11
  Bài viết:
  738
  Đã được thích:
  56
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Procyon
  I II III VI như kiểu fatal bm3 của cabal 1 ấy , đánh I rồi mới đến II III
 12. dk0i10

  dk0i10 Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  3/6/13
  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  209
  IGN:
  iToma
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  Có cái là I -> II Aion là 70%, III là 40%, IV là 10%. Nhiều khi đánh toàn I, II đấy chứ.
  Không biết nó tính thế nào đây.
 13. BloodEmo

  BloodEmo Thành Viên

  Tham gia:
  23/6/11
  Bài viết:
  725
  Đã được thích:
  31
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  mấy cái % đó là sao thế, ko hiểu
  còn I,II, III ở đây là level của skill chứ ko phải như bm3 nhé, skill ko up lv bằng skill point mà tự up lv khi lên lv
 14. dk0i10

  dk0i10 Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  3/6/13
  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  209
  IGN:
  iToma
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  % để ra skill tiếp theo đó. Đánh I thì 70% ra II, đánh II 40% ra III, đánh III thì 10% ra IV.
  Aion lúc trước là vậy.
 15. keyyuki

  keyyuki Thành Viên

  Tham gia:
  20/12/12
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Nationless
  chia sẻ thêm cái cờ nhip

  Quyết định sẽ chọn WA để tập làm quen game đã. Mà hình như Cabal 2 bỏ hệ thống combo thì phải
 16. BloodEmo

  BloodEmo Thành Viên

  Tham gia:
  23/6/11
  Bài viết:
  725
  Đã được thích:
  31
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  @^: vẫn còn hệ thống combo, có điều ko hiển thị thanh ngắm nữa thôi
  klq nhưng skill aoe lv cao của WA nhìn chất v~ :love:
 17. DontAsk

  DontAsk Nhà Tài Trợ Thương Gia CABAL

  Tham gia:
  12/10/10
  Bài viết:
  1,626
  Đã được thích:
  85
  IGN:
  DontAsk
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  war đi đâu cũng chất lòi
 18. BloodEmo

  BloodEmo Thành Viên

  Tham gia:
  23/6/11
  Bài viết:
  725
  Đã được thích:
  31
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Procyon
  cabal 1 toàn xúc đất đó chứ, đâu có summon, quăng, thảy kiếm tung tóe như bên đây :love:
 19. DontAsk

  DontAsk Nhà Tài Trợ Thương Gia CABAL

  Tham gia:
  12/10/10
  Bài viết:
  1,626
  Đã được thích:
  85
  IGN:
  DontAsk
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Xúc đất nhìn cũng chất vãi rồi,chắc chắn mạnh mẽ
 20. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,908
  Đã được thích:
  531
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Chất chất như đất =))

Chia sẻ trang này