MUA BÁN ACC NÊN XFER ĐỂ TRÁNH BỊ LẤY LẠI ACC

Bảng tham khảo khi thêm thuộc tính cho items.

Thảo luận trong 'CHIA SẺ KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi vipseavein, 5/7/14.

 1. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,897
  Đã được thích:
  528
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Các cấp độ Force Core

  Được sử dụng để thêm thuộc tính cho items, craft
  Có 4 loại Force Cores. Mỗi loại dùng để thêm thuộc tính cho các lớp items khác nhau:

  [xtable=skin1|cellpadding:3|cellspacing:0|100%x@]
  {tbody}
  {tr}
  {th=50x@}Hình ảnh{/th}
  {th=200x@}Item name{/th}
  {th=200x@}Cấp độ items{/th}
  {/tr}
  {tr=center}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Force Core (Low){/td}
  {td=left}
  • Armor: Normal , Reinforced, Iron, Silk, Aramid, Shadowsteel
  • Weapon: Crude, Red, Coraleye, Iron, Damascus, Citrine, Shadowsteel
  {/td}
  {/tr}
  {tr=center}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Force Core (Medium){/td}
  {td=left}
  • Armor: Bluestin, Titanium, Shadowtitanium
  • Weapon: Bluestin, Titanium, Pherystin, Shadowtitanium, Aqua
  • Other: Astral Bike (Blue)
  {/td}
  {/tr}
  {tr=center}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Force Core (High){/td}
  {td=left}
  • Armor: Osmium, Redosmium, Mystic, Teragrace, Shineguard, SIGMetal
  • Weapon: Osmium, Lapis, Redosmium, Topaz, SIGMetal
  • Other: Astral Bike (RW3),
  {/td}
  {/tr}
  {tr=center}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Force Core (Highest){/td}
  {td=left}
  • Armor: Mithril, Drei Frame, Archridium
  • Weapon: Mithril, Lycanus, Archridium
  • Other: Pet, PW5
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  Options

  • Những items có đánh dấu (-) là không tồn tại, không thể xuất hiện khi thêm thuộc tính, tách đồ.
  • Thêm thuộc tính cho pet là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có scroll cho PET.
  • Một số Option kiếm được từ event, cube.
  • Cobe Scroll (Low-Med-High-Highnest) ngẫu nhiên nhận được toàn bộ các option bên dưới, bao gồm cả amp.
  [xtable=skin1|cellpadding:3|cellspacing:0|100%x@]
  {tbody}
  {tr}
  {th=rowspan:2|40x@}Icon{/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Effect{/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Helm{/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Suit{/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Gloves{/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Boots{/th}
  {th=colspan:2|40x@}Sword{/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Magic{/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Extend (1H/2H/bike){/th}
  {th=rowspan:2|40x@}Pet{/th}
  {th=colspan:2|40x@}Bike{/th}
  {th=colspan:3|40x@}Option Scroll (Fixed, Drop only){/th}
  {/tr}
  {tr}
  {th=40x@}1H{/th}
  {th=40x@}2H{/th}
  {th=40x@}Blue{/th}
  {th=40x@}RW3{/th}
  {th=40x@}Armor{/th}
  {th=40x@}Weapon{/th}
  {th=40x@}Bike{/th}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}HP Up{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+80/80/170{/td}
  {td}+30{/td}
  {td}+150{/td}
  {td}+150{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}MP Up{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+80{/td}
  {td}+30{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Attack{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}+NA{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Magic Attack{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}+NA{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Defense{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+NA{/td}
  {td}+3{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Attack Rate{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}+100{/td}
  {td}+50{/td}
  {td}+100/+200{/td}
  {td}+60{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Defense Rate{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}+20{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+40{/td}
  {td}+30{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Critical Damage{/td}
  {td}+10%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+10%{/td}
  {td}+20%{/td}
  {td}+10%{/td}
  {td}+12%/+24%/10%{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}+8%{/td}
  {td}+8%{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Critical Rate{/td}
  {td}+5%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+5%{/td}
  {td}+10%{/td}
  {td}+5%{/td}
  {td}7%/14%/5%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}+4%{/td}
  {td}+4%{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Max Critical Rate{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}3%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}HP Steal per hit{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+7{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}HP Steal %{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+3%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}MP Steal per hit{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+7{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}MP Steal %{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}3%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}HP AutoHeal{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+2{/td}
  {td}+2{/td}
  {td}+2{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+3{/td}
  {td}+3{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}MP AutoHeal{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+2{/td}
  {td}+2{/td}
  {td}+2{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+3{/td}
  {td}+3{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Add Damage{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}+10{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}+10/+20{/td}
  {td}+5{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Min Damage Increase{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}+2%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}+2%/+4%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Flee Rate{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}2%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Alz drop amount{/td}
  {td}+15%{/td}
  {td}+15%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+15%{/td}
  {td}+15%{/td}
  {td}+30%{/td}
  {td}+15%{/td}
  {td}+20%/40%{/td}
  {td}+10%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}1 slot item drop{/td}
  {td}+20%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+20%{/td}
  {td}+40%{/td}
  {td}+20%{/td}
  {td}+80%/+160%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}2 slot item drop{/td}
  {td}+150%{/td}
  {td}+150%{/td}
  {td}+150%{/td}
  {td}+150%{/td}
  {td}+150%{/td}
  {td}+300%{/td}
  {td}+150%{/td}
  {td}+300%/+600%{/td}
  {td}+100%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Skill EXP per skill{/td}
  {td}+4{/td}
  {td}+4{/td}
  {td}+4{/td}
  {td}+4{/td}
  {td}+4{/td}
  {td}+8{/td}
  {td}+4{/td}
  {td}+5/+10{/td}
  {td}+2{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}Drop{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Sword Skill AMP{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+14%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}8%/16%/5%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}
  Drop
  Event{/td}
  {td}
  Drop
  Event{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Magic Skill AMP{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}+14%{/td}
  {td}+7%{/td}
  {td}8%/16%/5%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}
  Drop
  Event{/td}
  {td}
  Drop
  Event{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Resist Critical Rate{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}5%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Resist Critical Damage{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}10%{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}8%{/td}
  {td}8%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Resist Unable to move{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Resist Knock Down{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Resist Knock Back{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Resist Stun{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}+1%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}[​IMG]{/td}
  {td}Resist Skill Amp.{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}4%{/td}
  {td}-{/td}
  {td}-{/td}
  {td}Fixed{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  Chỉnh sửa cuối: 5/7/14
  Ringuard, vendaval92, BloodEmo2 người khác thích bài này.
 2. sonnguyen1224

  sonnguyen1224 Thành Viên

  Tham gia:
  4/2/13
  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  6
  IGN:
  JET
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  Hỏi tí :
  Cái này có phải là Scroll Random các loại không vậy ?
 3. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,897
  Đã được thích:
  528
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Không phải, Cái hộp này mở ra toàn bộ những scroll hiện có, trong đó có cả Scroll Random
  sonnguyen1224 thích bài này.
 4. farkky

  farkky Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  16/7/10
  Bài viết:
  3,017
  Đã được thích:
  259
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Procyon
  Hp steal extend : 3/1/1
  MCR extend: 3/2/2
  Max hp perhit/mp perhit extend: 20
  Flee + 100/ extend +200
 5. sonnguyen1224

  sonnguyen1224 Thành Viên

  Tham gia:
  4/2/13
  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  6
  IGN:
  JET
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Procyon
  À. Vậy khi sử dụng Scroll Random thì nó có thể ra Amp không vậy ?
 6. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,897
  Đã được thích:
  528
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Không .
  sonnguyen1224 thích bài này.
 7. farkky

  farkky Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  16/7/10
  Bài viết:
  3,017
  Đã được thích:
  259
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Procyon
  các option không có scroll:
  Alz, Item 1-2 slot drop, EXP skill
  Scroll hiếm
  MC, CR, S-amp,M-amp
 8. doanhuuthanh1993

  doanhuuthanh1993 Thành Viên

  Tham gia:
  15/12/14
  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  IGN:
  zZGhostZz
  Class:
  Gladiator
  Quốc Gia:
  Capella
  phai op ntn moi ra dc amp v a ?
 9. vipseavein

  vipseavein Thành Viên Thành Viên Kì Cựu

  Tham gia:
  2/3/10
  Bài viết:
  2,897
  Đã được thích:
  528
  IGN:
  PhongTran
  Class:
  Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Scroll Drop từ boss, event, cube
  doanhuuthanh1993 thích bài này.
 10. charter

  charter Thành Viên

  Tham gia:
  24/9/14
  Bài viết:
  84
  Đã được thích:
  3
  IGN:
  Charter
  Class:
  Force Archer
  Quốc Gia:
  Capella
  Cho xin luôn cái bảng Ext luôn để mọi người tham khảo
 11. hawkleopard

  hawkleopard Thành Viên

  Tham gia:
  9/7/15
  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  2
  IGN:
  xxGiangxx
  Class:
  Force Blader
  Quốc Gia:
  Capella
  Cho mình hỏi thế mình muốn op dòng Alz drop amount thì mình cho Scroll Random vào phải không, nếu cho Scroll Random vào thì nó sẽ ra random các op nào vậy.

Chia sẻ trang này