Warrior

15/6/14
Warrior


 • Vũ khí Great Sword hoặc Daikatana
  Trang phụcGiáp nặng
  SkillWarrior Skills, Social Skills
  Xuất phát điểmBloody Ice
  Các chỉ số


  Chỉ số gốc
  STR24
  INT3
  DEX8
  HP50
  MP20
  Critical Rate5%
  Critical DMG20%