Kỹ năng của Wa

15/6/14
Kỹ năng của Wa
 • Dưới đây là các kỹ năng đặc trưng của Warrior
  Nội dung


  1. Attack Skills( Các kỹ năng tấn công)

  2. Sub Skills ( Các kỹ năng hỗ trợ)

  3. Passive Skills ( Các kỹ năng bị động)

  4. Special Skills ( Các kỹ năng đặc biệt)

  Attack Skills
  SkillMô tảHiệu ứngHạn chếYêu cầuGiá tiền 
  Attack Amp.Add attackKhácKhoảng cáchphạm viMPCooldowwnCast time 
  Impact Stab