Mình thấy video này hướng dẫn cụ thể nên up lên. Hi vọng sẽ giúp được những người mới chơi cảm thấy dễ dàng hơn.

Link:Cabal Online - Frozen Tower of Undead (B1f) Guide - YouTube